Polityka prywatności

Polityka prywatności  Fotografia Artystyczna Marcin Bąkowicz

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady, według których zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników odwiedzających stronę internetową Fotografii Artystycznej Marcina Bąkowicza.

  1. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Fotografia Artystyczna Marcin Bąkowicz. Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: [adres mbfotografie.sao@gmail.com] lub przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej.

  2. Cele przetwarzania danych osobowych Przetwarzamy dane osobowe w celu umożliwienia składania zamówień na usługi fotograficzne oraz w celu udzielania odpowiedzi na zapytania i zgłoszenia przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przetwarzane w celu umożliwienia wysyłki newslettera lub innych informacji dotyczących działalności Fotografii Artystycznej Marcina Bąkowicza, o ile użytkownik wyraził na to zgodę.

  3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, a także informacje o zamówionych usługach i płatnościach dokonanych za pośrednictwem strony internetowej Fotografii Artystycznej Marcina Bąkowicza.

  4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie zgody użytkownika lub w celu wykonania umowy, której stroną jest użytkownik lub podjęcia działań na jego żądanie przed zawarciem umowy. Przetwarzanie danych osobowych może również być wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  5. Okres przechowywania danych osobowych Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

  6. Prawa użytkowników Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  7. Zabezpieczenia techniczne Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, które chronią dane osobowe przed przypadkową lub nieuprawnioną utratą, dostępem, zmianą lub ujawnien


### Polityka Rezerwacji i Zwrotów

1. **Rezerwacje**:
   – Wszystkie rezerwacje sesji fotograficznych są potwierdzane po dokonaniu płatności.
   – Klienci są zobowiązani do przestrzegania ustalonej daty i godziny sesji fotograficznej.

2. **Anulowanie Sesji**:
   – W przypadku konieczności odwołania sesji, klient zobowiązany jest do poinformowania o tym najpóźniej na 48 godzin przed zaplanowaną datą sesji.
   – Anulowanie sesji na mniej niż 48 godzin przed jej terminem skutkuje brakiem możliwości zwrotu wpłaconej kwoty.

3. **Nieobecność na Sesji**:
   – W przypadku niepojawienia się klienta na sesji , wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
   – Wyjątki od tej zasady mogą być rozpatrywane indywidualnie w przypadkach nadzwyczajnych okoliczności, takich jak nagłe choroby czy sytuacje losowe, jednak decyzja o zwrocie leży wyłącznie w gestii fotografa.

4. **Zmiana Terminu**:
   – Możliwość zmiany terminu sesji jest dostępna, pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby na co najmniej 48 godzin przed zaplanowaną sesją.
   – Zmiany terminu sesji na mniej niż 48 godzin przed jej terminem mogą być rozpatrywane indywidualnie, jednak ich akceptacja nie jest gwarantowana.

5. **Kontakt**:
   – Wszelkie pytania oraz zgłoszenia dotyczące rezerwacji, anulacji i zmiany terminu sesji należy kierować na adres e-mail: [Twój adres e-mail] lub telefonicznie pod numerem: 733947884.


Możesz dostosować tę klauzulę do swoich konkretnych potrzeb i preferencji.
Niniejsza strona korzysta z plików cookie w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie zgodnie z polityką prywatności. Więcej informacji na temat plików cookie oraz przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności. cookies policy
yes, I accept the cookies